TEYİTLİ (CONFIRMED) AKREDİTİF

admin 01 Kasım 2011 0
TEYİTLİ (CONFIRMED) AKREDİTİF

UCP’ ye göre teyit, amir bankanın kesin yükümlülüğüne ilave olarak teyit bankasının akreditif şartlarına uygun olan bir ibrazı karşılayacağına veya iştira edeceğine ilişkin kesin bir taahhüdü anlamına gelmektedir.
Teyit bankası uygun bir ibrazı karşılayacağını belirterek akreditife teyidini ilave eder. Böylelikle akreditif lehtarı amir banka haricinde ikinci bir güvenceye sahip olmuş olur. Teyit bankası tarafından uygun vesaik karşılığında ödeme yapıldıktan veya vadeli ödeme taahhüdüne girildikten sonra, amir banka tarafından ödeme yapılmadığı takdirde, teyit bankası kabul ettiği poliçeyi veya vadeli ödeme taahhüdünü lehtara karşı yerine getirmekle yükümlüdür.

Akreditif lehtarı tarafından ihbar bankası veya varsa görevli banka tarafından ibrazın, teyit bankası nezdinde akreditif şartlarına uygun bir şekilde ibraz edilmemesi halinde teyit bankası teyitten doğan yükümlülüklerini sona erdirme hakkına sahiptir. Teyidin devam etmesi için teyit bankasının bunu ayrıca onaylaması gerekmektedir.

AKREDİTİF DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »