vadeli akreditif »

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

admin Ocak 3, 2014 Yorumlar Kapalı

İhracata konu ürünlerin üretimi için ithal edilen ve ithalatı gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan bir ihracat teşviği ve geliştirmesi aracıdır. İhracatçı işletmeler dış satıma konu malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde

Read More »
AKREDİTİF

AKREDİTİF

admin Temmuz 12, 2012 0

       Aksi bir hüküm bulunmaması durumunda akreditifte belirlenen koşulların yerine getirilmesinden itibaren bir hafta içerisinde ödeme yükümlülüğü içermektedir. Akreditifte bankalar ihraç edilen mal ile ilgili hiçbir kontrol yapmamaktadır. Ödeme ancak belgeler akreditif metnine uygunsa

Read More »
AKREDİTİF

AKREDİTİF

admin Temmuz 12, 2012 0

         Akreditif, ithalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya

Read More »
VADELİ AKREDİTİFLER (DEFERRED PAYMENT)

VADELİ AKREDİTİFLER (DEFERRED PAYMENT)

admin Kasım 2, 2011 0

                 Akreditifte şart koşulan belgelerin ibraz edilmesine üzerine ve bu belgelerin amir banka veya görevli banka –varsa teyit bankası- nezdinde şarta bağlanan belgelerin uygun bulunmasından sonra ödemenin

Read More »
İHRACAT AKREDİTİFİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İHRACAT AKREDİTİFİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

admin Ekim 9, 2011 0

  Siz değerli müşterilerimizden gelen danışmanlık talebi doğrultusunda ihracat akreditifi danışmanlık hizmet sürecimiz şu şekildedir.   Adım 1:  Müşterilerimizden gelen hizmet talebi uzmanlarımız tarafından değerlendirilir. Adım 2:  Müşterilerimizin talebi incelenip uygun bulunduğu takdirde paket

Read More »