letter of credit »

İHRACAT AKREDİTİFLERİ

İHRACAT AKREDİTİFLERİ

admin Kasım 3, 2011 0

  Ülkemizde ihracatın uygulanmasında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de ihracat bedellerinin zamanında tahsil edilememesidir. Akreditiflere ihracatçı açısından bakarsak sağladığı en önemli fayda ödemenin güvence altına alınmasıdır. Ayrıca ihracatçı ödeme için ithalatçıya bağlı değildir. Çünkü

Read More »
KIRMIZI ŞARTLI (RED CLAUSE) AKREDİTİF

KIRMIZI ŞARTLI (RED CLAUSE) AKREDİTİF

admin Kasım 3, 2011 0

                Kırmızı şartlı (red clause) akreditif türü, akreditif bedelinin tamamının veya bir kısmının, akreditifte istenilen belgelerin ibrazından önce satıcıya avans niteliğinde ödenmesidir. Böylelikle akreditif lehtarının malları üretmesi

Read More »
KABUL KREDİLİ AKREDİTİF (ACCEPTANCE CREDITS)

KABUL KREDİLİ AKREDİTİF (ACCEPTANCE CREDITS)

admin Kasım 2, 2011 0

           Akreditifte istenen belgelerin yanı sıra akreditif lehtarının amire (alıcı) tanımış olduğu vade kapsamında düzenlenmiş olduğu poliçenin amir banka veya görevli banka –varsa teyit bankası– nezdinde uygun bulunmasından sonra bedeli

Read More »
TEYİTSİZ (UNCONFIRMED) AKREDİTİF

TEYİTSİZ (UNCONFIRMED) AKREDİTİF

admin Kasım 1, 2011 0

Uygun vesaikin ibraz edilmesi durumunda ödeme sorumluluğu sadece amir bankaya ait olmakla birlikte muhabir banka akreditifi lehtara sadece ihbar etmekle yükümlüdür. Muhabir banka akreditifin sadece doğruluğunu kontrol eder, ancak hiçbir şekilde bir ödeme yükümlülüğü

Read More »
DÖNÜLEMEZ (IRREVOCABLE) AKREDİTİFLER

DÖNÜLEMEZ (IRREVOCABLE) AKREDİTİFLER

admin Kasım 1, 2011 0

                Akreditif lehtarının akreditif şartlarına uygun olarak uygun ibraz gerçekleştirmesi halinde akreditifi açan banka (amir banka) geri dönülemez olarak lehtara karşı ödeme taahhüdüne girmiş bulunmaktadır. Akreditif amirinin

Read More »
AKREDİTİF DANIŞMANLIK DESTEĞİ

AKREDİTİF DANIŞMANLIK DESTEĞİ

admin Ekim 31, 2011 0

                   Günümüzde değişen ve gelişen uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde kullanımı her geçen gün hızla artmakta olan akreditifli ödeme yöntemi belirli riskleri minimize etmesi sebebiyle gelecekte daha

Read More »
DEVREDİLEBİLİR (TRANSFERABLE) AKREDİTİF AVANTAJ VE RİSKLERİ

DEVREDİLEBİLİR (TRANSFERABLE) AKREDİTİF AVANTAJ VE RİSKLERİ

admin Ekim 12, 2011 0

                     Devredilebilir akreditifler genellikle, satıcının söz konusu malın gerçek üreticisi yani imalatçısı olmadığı ve sadece aracılık ettiği zamanlarda, sermaye yetersizliği veya sermayesini kullanmak istemediği durumda,

Read More »
AKREDİTİFTE RET BİLDİRİSİNİN ANLAMI

AKREDİTİFTE RET BİLDİRİSİNİN ANLAMI

admin Ekim 12, 2011 0

                                  Satıcı tarafından akreditif şartlarına bağlı kalınarak oluşturulan belgelerin duruma göre görevli banka, teyit bankası veya amir bankaya

Read More »
İHRACAT AKREDİTİFİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İHRACAT AKREDİTİFİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

admin Ekim 9, 2011 0

  Siz değerli müşterilerimizden gelen danışmanlık talebi doğrultusunda ihracat akreditifi danışmanlık hizmet sürecimiz şu şekildedir.   Adım 1:  Müşterilerimizden gelen hizmet talebi uzmanlarımız tarafından değerlendirilir. Adım 2:  Müşterilerimizin talebi incelenip uygun bulunduğu takdirde paket

Read More »