konşimento »

TEMİZ VE KİRLİ KONŞİMENTOLAR

TEMİZ VE KİRLİ KONŞİMENTOLAR

admin Ocak 8, 2014 Yorumlar Kapalı

İhracat pazarlamasına konu malların gemiye yüklenmesi sürecinde kaptan sözü edilen malları inceler. Eğer bu mallarda  ve/veya ambalajlarında gözde görülen bir kusur veya eksiklik varsa, bu durum düzenlenecek konşimento üzerinde açıkça belirtilir. İşte bu tür

Read More »
AKREDİTİFLERDE BİRDEN FAZLA KONŞİMENTO İBRAZI

AKREDİTİFLERDE BİRDEN FAZLA KONŞİMENTO İBRAZI

admin Aralık 31, 2013 Yorumlar Kapalı

Bir konteyner konusu mal birden fazla konşimento kapsamında ise orijinal konşimentoların ibrazı gereklidir. İbraz edilen konşimentoda konteyner konusu malın o belgenin yanı sıra bir veya birden fazla diğer konşimento veya konşimentoların kapsamında olduğunu ve

Read More »

AKREDİTİFLERDE TEMİZ TAŞIMA BELGELERİ

admin Aralık 27, 2013 Yorumlar Kapalı

Bir banka sadece temiz bir taşıma belgesini kabul edecektir. Temiz bir taşıma belgesi malların veya malların ambalajının kusurlu bir durumunu açıkça ifade eden bir ibare veya kayıt taşımayan bir belgedir. Bir akreditif bir taşıma

Read More »
AKREDİTİFLERDE FIATA BELGESİ

AKREDİTİFLERDE FIATA BELGESİ

admin Aralık 26, 2013 Yorumlar Kapalı

FIATA belgeleri bir tür nakliyeci makbuzu olup FIATA Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu’ nun kısa adıdır. Karayolu taşımacılığında kullanılan bu belgeler,taşımacılar tarafından peşinen kabul edilmiş önemli şartları ve sorumlulukları içermektedir. FIATA lisansı ancak bu

Read More »
NAKLİYE ARACISI (FORWARDER)

NAKLİYE ARACISI (FORWARDER)

admin Temmuz 11, 2012 0

         Nakliye Aracısı (forwarder), malların kara, deniz ve hava yolu ile nakliyesini düzenleyen acentadır. Nakliyeci adına liman ve gümrükteki bütün prosedür ve evrak formalitelerini tamamlar. Malların yola çıkmadan önceki depo işlerini de düzenler. İhracatçı,

Read More »
KONŞİMENTO ÇEŞİTLERİ

KONŞİMENTO ÇEŞİTLERİ

admin Haziran 15, 2012 0

            Yükleme kriterlerine göre konşimentolar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar Tesellüm Konşimentosu ve Yükleme Konşimentosudur. Tesellüm konşimentosu sadece ihracat pazarlamasına konu olan malın belirli bir limana sevk edildiğini ve bu limanda taşımacı tarafından gemiye yüklenmek üzere

Read More »
KONŞİMENTO’DA ALICI (CONSIGNEE) BÖLÜMÜ

KONŞİMENTO’DA ALICI (CONSIGNEE) BÖLÜMÜ

admin Haziran 15, 2012 0

            Konşimentoda yüklemeye konu malların kime ait olduğunu belirten alıcı (consignee) bölümü yer almaktadır. Bu bölüm alıcıya yönelik olarak dört ayrı şekilde düzenlenebilir. -EMRİNE (Negotiable); Konşimento gönderilenin emrine düzenlenebilir. Örneğin “order to XXX Bank”

Read More »
AKREDİTİF BELGELERİ

AKREDİTİF BELGELERİ

admin Kasım 14, 2011 0

       Akreditifte kullanılan belgelerin dış ticarette kullanılan belgelerden herhangi bir farklılığı bulunmamaktadır. Dış ticaretin en güvenilir ödeme yöntemlerinden olan akreditifli ödeme yönteminde önemli olan söz konusu akreditif metnine uygun belgelerin ibraz edilmesi

Read More »
CHARTER PARTY KONŞİMENTOLAR VE AKREDİTİFLER

CHARTER PARTY KONŞİMENTOLAR VE AKREDİTİFLER

admin Ekim 31, 2011 0

                  Gemi kiralaması maksadıyla kiracı (charterer) ile gemi sahibi, acente veya brokerler arasında yapılan sözleşmelere “Charter Party” sözleşmeler denilmektedir. Dolayısıyla bu tür taşımalarda taşıma sözleşmesi charter

Read More »
KISMİ YÜKLEME (PARTIAL SHIPMENT) ve AKREDİTİFTE ÖNEMİ

KISMİ YÜKLEME (PARTIAL SHIPMENT) ve AKREDİTİFTE ÖNEMİ

admin Ekim 12, 2011 0

                               Aynı taşıma şekli dâhilinde birden fazla taşıma aracına yapılan yüklemeyi kanıtlayan bir veya birden fazla taşıma belgesi takımından oluşan

Read More »