ihracat danışmanlık »

SERBEST BÖLGELER

SERBEST BÖLGELER

admin Ocak 8, 2014 Yorumlar Kapalı

Serbest bölge, bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkedeki geçerli ticari, mali ve ekonomik alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin hiç uygulanmadığı ya da kısmen uygulandığı sınai ve ticari

Read More »
İHRACATIN FİRMALARA FAYDALARI

İHRACATIN FİRMALARA FAYDALARI

admin Temmuz 11, 2012 0

İhracatın firmalara doğrudan faydaları şunlardır. - Pazar payını genişletme fırsat verir. - Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise, üretimi artırma imkânı sağlar. - İç pazara olan bağımlılığı azaltır, ya da iç pazardaki durgunluğu

Read More »
KOBİLERİN İHRACATA BAŞLARKEN EN FAZLA YAPTIKLARI 12 YANLIŞ

KOBİLERİN İHRACATA BAŞLARKEN EN FAZLA YAPTIKLARI 12 YANLIŞ

admin Temmuz 11, 2012 0

Kobilerin ihracata başlarken en fazla yaptıkları on iki yanlış aşağıda verilmektedir; 1. Dış pazarlama stratejisi geliştirmeden ve pazarlama planı yapmadan önce ihracat danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmamak veya gerekli bilgileri temin etmemek. 2. İhracatta karşılaşılan zorlukların üstesinden

Read More »
İHRACATA İLİŞKİN BAZI KAVRAMLAR

İHRACATA İLİŞKİN BAZI KAVRAMLAR

admin Temmuz 11, 2012 0

İhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatına göre bedelinin yurda getirilmesini veya Müsteşarlıkça (Dış Ticaret Müsteşarlığı) ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlardır.

Read More »
KOŞER SERTİFİKASI

KOŞER SERTİFİKASI

admin Temmuz 11, 2012 0

Koşer Sertifikası (Kosher Certificate) İsrail’e ihraç edilecek gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen “Koşer sertifikaları” aranmaktadır. Ürünlerinin Musevi Kurallarına göre hazırlandığını göstermekte olup; kalite, hijyen ve güveni simgelemektedir. Bu sertifika Musevi dini mensuplarının yoğun

Read More »
SİGORTA POLİÇESİ

SİGORTA POLİÇESİ

admin Temmuz 11, 2012 0

          Sigorta Poliçesi (Insurance Policy/The Insurance Certificate): Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması veya

Read More »
GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP-HS CODE)

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP-HS CODE)

admin Temmuz 11, 2012 0

  14 Haziran 1983 yılında Brüksel’de hazırlanan “Armonize Mal Tanımlanması ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesine göre akit taraf ülkelerin ithalat ve ihracat istatistiklerini Armonize Sistemin sayısal kod düzenine uygun olarak yayınlanması gerekmektedir. Armonize sistemin

Read More »
İHRACAT ALACAKLARININ ZAMANINDAN ÖNCE NAKİTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

İHRACAT ALACAKLARININ ZAMANINDAN ÖNCE NAKİTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

admin Temmuz 11, 2012 0

         Yabancı alıcıya kredi tanınması ihracatçının rekabet gücü açısından yararlıdır, ancak likidite açısından negatif etki yapar. İhracatçılar, çalışan sermayenin kısa sürede girmesini sağlayacak bir düzenleme yapamadıkları takdirde üretim süreçleri bozulabilir. İhracatçının kredi tanıyabileceği ve

Read More »
GÖZETİM FİRMALARININ İHRACATÇIYA SAĞLADIĞI YARARLAR

GÖZETİM FİRMALARININ İHRACATÇIYA SAĞLADIĞI YARARLAR

admin Temmuz 11, 2012 0

         Uluslararası gözetim şirketleri, uluslararası ticarete konu olan malların alıcıya teslimi sırasında arzulanan özelliklere uygunluğu konusunda alıcı ile satıcı arasında hakem görevini üstlenen uluslararası şirketlerdir. Gözetim şirketlerinin amacı, dış ticaret işlemlerinde tarafların birbirlerine taahhüt

Read More »
MENŞE ŞAHADETNAMESİ-CERTIFICATE OF ORIGIN

MENŞE ŞAHADETNAMESİ-CERTIFICATE OF ORIGIN

admin Haziran 15, 2012 0

            Gönderilen malların menşeini, yani üretildiği, imal edildiği ülkeyi gösteren belgedir. Bu belge aynı zamanda bir ülkede imal edilmiş, üretilmiş olduğu halde üçüncü bir ülkede geçirdiği değişiklik ve işlem

Read More »