ihracat akreditif »

AKREDİTİFLERDE FIATA BELGESİ

AKREDİTİFLERDE FIATA BELGESİ

admin Aralık 26, 2013 Yorumlar Kapalı

FIATA belgeleri bir tür nakliyeci makbuzu olup FIATA Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu’ nun kısa adıdır. Karayolu taşımacılığında kullanılan bu belgeler,taşımacılar tarafından peşinen kabul edilmiş önemli şartları ve sorumlulukları içermektedir. FIATA lisansı ancak bu

Read More »
AKREDİTİFLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ

AKREDİTİFLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ

admin Aralık 24, 2013 Yorumlar Kapalı

Bir banka doğal afetler, isyan, ayaklanma, iç karışıklık, savaş hali, terör eylemleri veya grev veya lokavtlar veya kontrolleri dışındaki diğer nedenlere bağlı olarak faaliyetlerinde meydana gelecek kesintilerden kaynaklanan sonuçlardan dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk

Read More »
KISMİ YÜKLEME (PARTIAL SHIPMENT) ve AKREDİTİFTE ÖNEMİ

KISMİ YÜKLEME (PARTIAL SHIPMENT) ve AKREDİTİFTE ÖNEMİ

admin Ekim 12, 2011 0

                               Aynı taşıma şekli dâhilinde birden fazla taşıma aracına yapılan yüklemeyi kanıtlayan bir veya birden fazla taşıma belgesi takımından oluşan

Read More »
AKREDİTİFTE TARAFLAR

AKREDİTİFTE TARAFLAR

admin Ekim 12, 2011 0

    Akreditifin taraflarını; Akreditif Amiri/İthalatçı-Applicant, Amir Banka-Issuing/Opening Bank, Akreditif Lehtarı/İhracatçı-Beneficiary, Aracı Banka-Intermediary Bank, İhbar Bankası-Advising Bank, Teyit Bankası-Confirming Bank, Ödeme/Kabul Bankası-Paying/Accepting Bank, İştira Bankası-Negotation Bank, Rambursman Bankası-Reimbursing Bank, oluşturmaktadır. Söz konusu bu tarafların

Read More »
AKREDİTİFTE İŞTİRA (NEGOTİATİON) İFADESİ

AKREDİTİFTE İŞTİRA (NEGOTİATİON) İFADESİ

admin Ekim 12, 2011 0

                    İştira ifadesi, satın almak bedelini ödemek anlamındadır. Akreditifte iştira genel anlamda başka bir tarafın karşılaması gereken ibrazın satın alınmasıdır. Bu ödeme yöntemi, sadece amir

Read More »
KONŞİMENTODA YÜKLEME KAYDININ TESPİTİ VE AKREDİTİF AÇISINDAN ÖNEMİ

KONŞİMENTODA YÜKLEME KAYDININ TESPİTİ VE AKREDİTİF AÇISINDAN ÖNEMİ

admin Ekim 12, 2011 0

                 Yükleme kaydı, konşimentoya düşülen, malların akreditifte belirtilen tarihte, yükleme limanından ismi belirtilen gemiye yüklendiğini kanıtlayan bir kayıttır. Bu kayıt konşimentoda matbu bir biçimde gösterilebildiği gibi malların

Read More »
PREAVİ (ÖN İHBAR) NEDİR?

PREAVİ (ÖN İHBAR) NEDİR?

admin Ekim 12, 2011 0

                  Amir bankaca açılacak akreditifin veya değişikliklerine ilişkin detayların daha sonra gönderileceğine ilişkin bir bildiridir. Bazı durumlarda akreditifin açılmasına yönelik işlemler tamamlanamadığından dolayı akreditif açılmadan veya

Read More »
AKREDİTİFTE POLİÇE ARACILIĞI İLE ÖDEME

AKREDİTİFTE POLİÇE ARACILIĞI İLE ÖDEME

admin Ekim 12, 2011 0

                  Akreditifte poliçenin lehtar (drawer) tarafından akreditifte belirtilen taraf üzerine (drawee) çekilmesi gerekir. Genel olarak ihracatçı tarafından ihbar banka emrine, amir banka adına açılan poliçe ile

Read More »