akreditif nedir »

AKREDİTİFLİ ÖDEMELERDE BELGELERİN İNCELENMESİ

AKREDİTİFLİ ÖDEMELERDE BELGELERİN İNCELENMESİ

admin Ocak 13, 2014 Yorumlar Kapalı

İhracatçı akreditif şartları kapsamında ve vadesinde yüklemeyi yaptıktan sonra, dış satımıyla ilgili akreditifte istenilen belgeleri muhabir bankaya ibraz etmek zorundadır. Muhabir banka ve/veya teyit bankası öncelikle vesaiklerin akreditif koşullarında istenilen belgeler olup olmadığını inceleyecektir.

Read More »
TEMİZ VE KİRLİ KONŞİMENTOLAR

TEMİZ VE KİRLİ KONŞİMENTOLAR

admin Ocak 8, 2014 Yorumlar Kapalı

İhracat pazarlamasına konu malların gemiye yüklenmesi sürecinde kaptan sözü edilen malları inceler. Eğer bu mallarda  ve/veya ambalajlarında gözde görülen bir kusur veya eksiklik varsa, bu durum düzenlenecek konşimento üzerinde açıkça belirtilir. İşte bu tür

Read More »
SERBEST BÖLGELER

SERBEST BÖLGELER

admin Ocak 8, 2014 Yorumlar Kapalı

Serbest bölge, bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkedeki geçerli ticari, mali ve ekonomik alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin hiç uygulanmadığı ya da kısmen uygulandığı sınai ve ticari

Read More »
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

admin Ocak 3, 2014 Yorumlar Kapalı

İhracata konu ürünlerin üretimi için ithal edilen ve ithalatı gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan bir ihracat teşviği ve geliştirmesi aracıdır. İhracatçı işletmeler dış satıma konu malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde

Read More »
AKREDİTİFLERDE TİCARİ FATURA KİMİN ADINA DÜZENLENMELİDİR

AKREDİTİFLERDE TİCARİ FATURA KİMİN ADINA DÜZENLENMELİDİR

admin Ocak 2, 2014 Yorumlar Kapalı

İhracat sürecinde hazırlanacak olan ticari fatura akreditifin amiri adına düzenlenmiş olmalıdır. Bu durum devredilebilir akreditifler de değişiklik gösterebilir. Devredilebilir akreditifler de ilk lehtar ismi akreditif amirinin ismi ile değiştirilebilir. Devredilen bir akreditif de aksine

Read More »

AKREDİTİFLERDE TEMİZ TAŞIMA BELGELERİ

admin Aralık 27, 2013 Yorumlar Kapalı

Bir banka sadece temiz bir taşıma belgesini kabul edecektir. Temiz bir taşıma belgesi malların veya malların ambalajının kusurlu bir durumunu açıkça ifade eden bir ibare veya kayıt taşımayan bir belgedir. Bir akreditif bir taşıma

Read More »
AKREDİTİFİN KORUYUCULUĞU

AKREDİTİFİN KORUYUCULUĞU

admin Mart 27, 2012 0

  AKREDİTİFİN KORUYUCULUĞU                   Akreditifli ödeme yöntemi gerek ihracatçılarımız gerekse de ithalatçılarımız açısından diğer uluslararası ödeme araçlarına göre çok daha güvenilir bir ödeme şeklidir. İhracatçı açısından

Read More »
AKREDİTİFTE TARAFLAR

AKREDİTİFTE TARAFLAR

admin Ekim 12, 2011 0

    Akreditifin taraflarını; Akreditif Amiri/İthalatçı-Applicant, Amir Banka-Issuing/Opening Bank, Akreditif Lehtarı/İhracatçı-Beneficiary, Aracı Banka-Intermediary Bank, İhbar Bankası-Advising Bank, Teyit Bankası-Confirming Bank, Ödeme/Kabul Bankası-Paying/Accepting Bank, İştira Bankası-Negotation Bank, Rambursman Bankası-Reimbursing Bank, oluşturmaktadır. Söz konusu bu tarafların

Read More »
AKREDİTİF NEDİR?

AKREDİTİF NEDİR?

admin Ekim 12, 2011 0

                  Akreditif; alıcı (amir-ithalatçı) ve satıcı (lehtar-ihracatçı) arasında yapılan anlaşmalar ve uzlaşılan koşullar neticesinde, ithalatçının talebi doğrultusunda ve belirlediği şartlar dâhilinde hazırlanan yazılı kurallara, ihracatçının birebir olarak

Read More »
KONŞİMENTODA YÜKLEME KAYDININ TESPİTİ VE AKREDİTİF AÇISINDAN ÖNEMİ

KONŞİMENTODA YÜKLEME KAYDININ TESPİTİ VE AKREDİTİF AÇISINDAN ÖNEMİ

admin Ekim 12, 2011 0

                 Yükleme kaydı, konşimentoya düşülen, malların akreditifte belirtilen tarihte, yükleme limanından ismi belirtilen gemiye yüklendiğini kanıtlayan bir kayıttır. Bu kayıt konşimentoda matbu bir biçimde gösterilebildiği gibi malların

Read More »