SİGORTA POLİÇESİ

admin 11 Temmuz 2012 0
SİGORTA POLİÇESİ

          Sigorta Poliçesi (Insurance Policy/The Insurance Certificate): Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması veya tahribi risklerini teminat altına almaktadır.

• Nama, emre veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilir. Genel olarak, sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan yararlanan kimsenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve ikametgahları, sigortanın konusu, sigortacının üstüne aldığı rizikolarla, bunların başlayacağı ve son bulacağı zaman, taşıyanın adı soyadı gibi bilgileri içermektedir.

• İhracatçı mal gönderiminde nakliyeye ilişkin belgeler arasında sigortacısından temin ettiği sigorta sertifikasını da hazırlamaktadır.

• İhracatçı, nakliye konusunda şüphe duyarsa kesinlikle sigorta yaptırmalı
veya konsinyatör ya da acentesinin sigorta işini organize ettiği konusunda yazılı teyit almalıdır.

• Denizyolu ile nakliye sigortasının maliyeti dünyanın pek çok yerinde nispeten makul düzeyde olup, gönderilen malın değerinin çok az bir bölümünü içermektedir.

• Gönderilen ürünün tamamı veya bir kısmı ciddi zarar görebilir, hatta firma için
çok zararlı olabilir. Pek çok durumda taşıyıcının sorumluluğunun nakliye koşulları ile sınırlıdır.

Leave A Response »