SAĞLIK SERTİFİKASI (HEALTH CERTIFICATE)

admin 15 Haziran 2012 0
SAĞLIK SERTİFİKASI (HEALTH CERTIFICATE)

           Bitki ve bitkisel ürün ihracatçılarının ihraç ettikleri ürünlerin hastalık ve zararlardan arınmış olduklarını çıkış gümrüklerine ve ithal edildiği giriş gümrüklerine kanıtlamak üzere, ihraç ülkesinde ve ihracatçı tarafından talep edilip, ilgili resmi kuruluşlarca alınan numune için yapılan analiz sonucunda düzenlenen belgedir. İşlem için ihracatçı bir dilekçe ile Zirai Karantina müdürlüğüne başvurur ve ilgili müdürlük firmaya gelerek ihraç ürününden numuneler alır. Yapılan muayene sonunda ihraç edilecek bitki veya bitkisel ürünün hastalık ve zararlılardan arınmış olduğu ve ayrıca ithalatçı ülkenin ithalat rejimi ve mevzuatına uygun olduğunun görülmesi durumunda üç nüsha olarak Bitki sağlık sertifikası düzenlenir.

KOBİSAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »