KURYE ALINDISI-POSTA ALINDISI

admin 09 Ağustos 2012 0
KURYE ALINDISI-POSTA ALINDISI

Malların taşınmak üzere alındığını kanıtlayan bir kurye alındısı nasıl adlandırılmış olursa olsun kurye servisinin ismini belirtmeli ve akreditif şartına göre malların yüklenmesi gereken yerde ismi belirtilen kurye servisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. Teslim alınma tarihini veya bu hususta bir ifadeyi belirtmelidir. Bu tarih yükleme tarihi olarak alınır.

Kurye masrafının ödeneceğine veya ödendiğine ilişkin bir şart, bir kurye servisince düzenlenmiş ve kurye masrafının alıcı dışında bir tarafa ait olduğunu kanıtlayan bir taşıma belgesiyle yerine getirilebilir. Malların taşınmak üzere alındığını kanıtlayan bir posta alındısı veya postalama sertifikası tıpkı kurye alındısı gibi nasıl adlandırılmış olursa olsun akreditif şartına göre malların yüklenmesi gereken yerde kaşelenmiş veya imzalanmış ve tarihlenmiş olmalıdır. Bu tarih yükleme tarihi olarak alınacaktır.

KOBİSAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »