KOBİLERİN İHRACATA BAŞLARKEN EN FAZLA YAPTIKLARI 12 YANLIŞ

admin 11 Temmuz 2012 0
KOBİLERİN İHRACATA BAŞLARKEN EN FAZLA YAPTIKLARI 12 YANLIŞ

Kobilerin ihracata başlarken en fazla yaptıkları on iki yanlış aşağıda verilmektedir;

1. Dış pazarlama stratejisi geliştirmeden ve pazarlama planı yapmadan önce ihracat danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmamak veya gerekli bilgileri temin etmemek.

2. İhracatta karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme ve mali gereklilikleri yerine getirme konusunda, üst yönetimin kararlılığının yetersiz oluşu.

3. Hedef pazardaki temsilcilik ya da dağıtımcıları seçmekte yeterli özeni göstermemek.

4. Bir kaç coğrafi bölge üzerinde yoğunlaşmak yerine, tüm dünyadan talepler aramak.

5. İç pazar satışlarında patlama olduğunda, ihracatı ihmal etmek.

6. İç pazardaki dağıtımcı ve müşterilerle olan ilişkilerin dış pazarlarda kurulamaması.

7. Bir ürünün ve bir pazarlama tekniğinin, otomatik olarak tüm pazarlarda başarılı olacağını varsaymak.

8. Yabancı ülkelerin kurallarına ve kültürel tercihlerine göre ürünlerin geliştirilmesinde yeterince istekli olmamak.

9. Servis, satışlar ve garanti konusundaki dokümanların, yabancı dillerde hazırlanmaması.

10. Firmanın kendi ihracat bölümünü kuramaması halinde, bir ihracat yönetim firmasından hizmet almayı düşünmemesi.

11. Firmanın, ithalat kısıtlamaları, kaynak yetersizliği ya da geniş ürün yelpazesine sahip olmaması gibi nedenlerden dolayı, kendi başına yabancı pazarlara girme konusunda isteksiz olması ve bu durumda lisans veya joint venture anlaşmaları yapmaması.

12. Ürün için satış sonrası hizmetleri sağlamakta başarısız olması.

KOBİSAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

Leave A Response »