KAYDA BAĞLI İHRACAT

admin 03 Ocak 2014 Yorumlar Kapalı
KAYDA BAĞLI İHRACAT

İhracı kayda bağlı mallar, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenir. İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ kapsamında ki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kayda alınması gerekir. ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulması süresi, ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kıstlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamında ki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak müsteşarlıkça belirlenebilir.

Comments are closed.