DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

admin 03 Ocak 2014 Yorumlar Kapalı
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

İhracata konu ürünlerin üretimi için ithal edilen ve ithalatı gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan bir ihracat teşviği ve geliştirmesi aracıdır. İhracatçı işletmeler dış satıma konu malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde ve yarı mamul gibi her türlü girdiyi çeşitli vergisel yükümlülüklerden muaf olarak dahilde işleme kapsamında Türkiye’ye ithal edebilirler. Ancak bu ithalatın dahilde işleme kapsamında gerçekleşebilmesi için ihracatçı işletmenin devlete ihracat taahüdünde bulunması gerekir. Buda dahilde işleme izin belgesinin alınmasıyla mümkündür. Kısacası ihraç mamulünün imalatında gerekli olan girdilerin Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın, dünya fiyatlarından gümrük muafiyetli ithalatına olanak sağlayan bir rejimdir.

Comments are closed.