BİR AKREDİTİFİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI

admin 27 Temmuz 2012 0
BİR AKREDİTİFİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI

Dönülebilir bir akreditif lehtara önceden haber verilmeden ve herhangi bir anda amir banka tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

Bununla beraber Amir;

  1. Açtığı dönülebilir bir akreditifin diğer bir banka nezdinde vesaik ibrazında ödeme, kabul veya iştira işlemi için kullanıma hazır bulunması sonucu bu bankaya iptal veya değişiklik bildirisinin alınmasından önce dış görünüş itibariyle akreditif şartlarına uygun vesaik karşılığında yapılan ödeme, kabul veya iştira işlemi için o bankayı ramburse etmelidir (o bankanın yaptığı ödemeyi karşılamalıdır.)
  2. Açtığı dönülebilir bir akreditifin diğer bir banka nezdinde vadeli ödeme şartı ile kullanıma hazır bulunması sonucu bu bankaca iptal veya değişiklik bildirisinin alınmasından önce dış görünüş itibariyle akreditif şartlarına uygun vesaik işleme alınmış ise o bankayı ramburse etmelidir.

UCP 600 a göre aksi belirtilmediği sürece akreditifler geri dönülemez olarak açılmaktadır. Geri dönülemez akreditifler alıcı veya bankası tarafından herhangi bir anda değiştirilemez veya iptal edilemez.

KOBİSAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »