AKREDİTİFTE “NAVLUNA EK MASRAF” İBARESİ

admin 03 Ağustos 2012 0
AKREDİTİFTE “NAVLUNA EK MASRAF” İBARESİ

         Konşimentolarda bazı durumlarda navlun bedeline ek bazı masraflar gösterilebilmektedir. UCP 600 a göre bir taşıma belgesi kaşeyle veya başka şekilde navluna ek masraflara değinen bir kayıt taşıyabilir. Ancak akreditifte navluna ek masraflar bazı durumlarda yasaklanabilir. Bu durumda taşıma belgesinde bu tip bir ibarenin bulunması o belge için bir rezerv sebebi oluşturur. Örnek vermek gerekirse konşimentoda geçen “Free In” ibaresi bir ek masraf belirtisi olduğundan ek masraf gösterimi yasaklanmış bir akreditifte banka tarafından rezerv konulabilecek bir unsurdur.

KOBİSAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »