AKREDİTİFLİ ÖDEMELERDE BELGELERİN İNCELENMESİ

admin 13 Ocak 2014 Yorumlar Kapalı
AKREDİTİFLİ ÖDEMELERDE BELGELERİN İNCELENMESİ

İhracatçı akreditif şartları kapsamında ve vadesinde yüklemeyi yaptıktan sonra, dış satımıyla ilgili akreditifte istenilen belgeleri muhabir bankaya ibraz etmek zorundadır. Muhabir banka ve/veya teyit bankası öncelikle vesaiklerin akreditif koşullarında istenilen belgeler olup olmadığını inceleyecektir. Eğer akreditif metninde istenilen ve teslimi zorunlu belge ya da belgelerden eksik olan çıkarsa, muhabir banka vesaiki işleme almayı ret eder. Doğal olarak bu durumda ihracat bedelinin de lehtara ödenmesi imkansızdır. Benzer şekilde akreditifte istenmeyen bir belgenin bankaya da ibrazı söz konusu olamaz. Akreditifte istenmeyen bir belgenin bankaya ibrazı durumunda banka bu belgeyi incelemez ve dikkate almaz.

Comments are closed.