AKREDİTİFLERE İLİŞKİN BANKALARARASI RAMBURSMANLAR İÇİN ÖRNEK KURALLAR (URR 725)

admin 14 Kasım 2011 0
AKREDİTİFLERE İLİŞKİN BANKALARARASI RAMBURSMANLAR İÇİN ÖRNEK KURALLAR (URR 725)

 

                 Milletlerarası Ticaret Odasının akreditiflere ilişkin Bankalararası Rambursmanlar için Örnek Kurallar’ı Kasım 1995’de 525 sayılı URR yayını yayımlamış ve 1996 da yürürlüğe girmiştir. 725 sayılı sayılı URR yayını (Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements Under Documentary Credits) ise UCP 600 e uyum sağlaması amacıyla güncelleştirilmiş olup 2008’de yürürlüğe girmiştir.

                 Rambursman bankası amir banka tarafından verilen bir rambursman yetkisi uyarınca rambursmanı sağlaması için kendisine talimat veya yetki verilen banka anlamına gelir. Rambursman yetkisi ilgili akreditiften bağımsız olarak bir amir banka tarafından bir rambursman bankasına, bu bankanın bir talep bankasını ramburse etmesi veya amir bankanın isteğine göre rambursman bankası üzerine çekilecek vadeli bir poliçeyi kabul etmesi ve ödemesi için verilen bir talimat veya yetki anlamına gelir. Bu yetki değindiği akreditiften ayrı olup bir rambursman bankası rambursman yetkisinde her ne şekilde olursa olsun akreditife değinilse bile akreditifin şartlarıyla ilgilenmez. 

                Ayrıca unutulmamalıdır ki bir rambursman bankası verdiği rambursman taahhüdünde belirtilen şartlar haricinde bir rambursman talebini karşılamak zorunda da değildir. Amir banka bu kurallarda şart koşulan bilgileri hem rambursman yetkisinde hem de akreditifte belirtmekten ve bu hükme uymamaktan doğacak herhangi bir sonuçtan bizzat kendisi sorumludur.                              

                                              

                                                                                                              AKREDİTİF DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »