AKREDİTİFİN KULLANIM YÖNTEMİ, TARİHİ VE İBRAZ YERİ

admin 08 Ağustos 2012 0
AKREDİTİFİN KULLANIM YÖNTEMİ, TARİHİ VE İBRAZ YERİ

        Bir akreditif hangi bankanın gişelerinde kullanımda olduğunu belirtmelidir. Bazen de akreditiflerde bu “herhangi bir banka” olarak belirtilmelidir. Bir görevli bankanın gişelerinde kullanımda olan bir akreditif amir bankanın gişelerinde de kullanımdadır. Bir akreditif belgelerin ibrazında ödeme, vadeli ödeme, poliçe kabulü veya iştira yöntemlerinden hangisi ile kullanımda olduğunu belirtmelidir. Ayrıca bir akreditif ibraz için bir vade tarihi belirtmelidir. Zamanında ibraz edilemeyen belgeler akreditif açısından geçerli kabul edilmemektedir.

KOBİSAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »