Akreditif Neden Uzmanlık Gerektirir?

Akreditiflerin tabi olduğu UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) kuralları tüm dünyada yaygın bir biçimde kullanıldığı için bu kurallara ilişkin farklı yorumlamalar yapılmakta olup bu durum zaman zaman tartışmalara sebep olabilmektedir. Dolayısıyla bu sistemde kuralların çok iyi bilinmesi ve iş akışının doğru bir şekilde yürütülmesi risklerin minimize edilmesi açısından son derece önemlidir. Akreditif işlemleri özellikle büyük meblağ ticaretlerde gerek alıcıyı (amir) gerekse de satıcıyı (lehtar) koruyan ve kesinlikle profesyonel kişilerce yürütülmesi gereken bir işleyiş sürecine sahiptir.