AKREDİTİF DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Günümüzde değişen ve gelişen uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde kullanımı her geçen gün hızla artmakta olan akreditifli ödeme yöntemi belirli riskleri minimize etmesi sebebiyle gelecekte daha çok tercih edilir hale gelecektir. Diğer ödeme yöntemlerine nispeten Akreditifli ödeme yöntemi tabi olduğu kurallar çevresinde ele alınmakta ve zaman zaman farklı yorumlamalara sebep olmaktadır. İhracatçı açısından peşin ödeme ithalatçı açısından ise mal mukabili ödemeden sonra en güvenli ödeme yöntemi olan akreditifli ödeme yöntemi özel bir uzmanlık gerektirmektedir.

Akreditifli ödeme yöntemi tıpkı bir hukuki sözleşme niteliğinde olup, kendi içerisinde tabi olduğu 39 madde çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu maddelere hâkim olunmasının yanı sıra uygulamada maddelerin kullanımının bilinmesi de ayrı bir önem teşkil etmektedir. Örneğin akreditif metni altında aktarma yasaklanmış olmasına rağmen aktarmanın UCP 600’de yer alan ilgili hükümleri gereğince aktarma bazı durumlarda yapılabilme durumu söz konusu olabilmekte aktarmanın tamamen yasaklanması için diğer maddelerde atıfta bulunulması gerekmektedir. Bunun gibi birçok durum ile karşılaşılmasının yanı sıra hazırlanan vesaiklerin akreditif metnine uygunluğu ise bir diğer önemli konudur. En çok sıkıntı yaşanan durumların başında gelen akreditif metnine uygun vesaik hazırlanmaması sebebiyle firmalar bankaların belirlemiş oldukları rezerv ücretlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Ayrıca konuya hâkim olan bir kişinin akreditifte küçük nüansları kullanarak ithalatçı veya ihracatçı açısından kar yaratması ve işlemlerin çok daha profesyonel olarak yürütülmesi söz konusu olabilmektedir. Akreditifler oldukça detaylı hazırlanan ve dikkatle incelenmesi gereken metinlerdir.

 

İHRACAT AKREDİTİFİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Siz değerli müşterilerimizden gelen danışmanlık talebi doğrultusunda oluşturulan ihracat akreditifi danışmanlık hizmetimiz şu aşamaları içermektedir;

Adım 1:  Müşterilerimizden gelen hizmet talebi uzmanlarımız tarafından değerlendirilir.

Adım 2:  Müşterilerimizin talebi incelenip uygun bulunduğu takdirde paket ücreti tarafımıza iletilir.

Adım 3:  Müşterilerimiz adına açılan akreditif taslak metninin tarafımıza iletilmesine müteakip, detaylı akreditif inceleme süreci başlar.

Adım 4: Akreditif taslak metni uzmanlarımız tarafından detaylı olarak incelendikten sonra 5 ana bölümden oluşan ve tamamen özgün olarak hazırlanan  akreditif analiz raporu belirtilen süre zarfında müşterilerimize iletilir. Bu noktada varsa tespit edilen uygunsuzluklar için revize talep edilir.

Adım 5:  Müşterilerimiz tarafından akreditif analiz raporumuza göre hazırlanan evraklar (vesaikler) firmamız tarafından detaylı olarak incelenir ve akreditife uygunluğu kontrol edilir.

Adım 6: Detaylı kontrolümüzden geçen tüm evraklar müşterilerimiz tarafından ilgili bankaya ibraz edilir.

Akreditif işleminin başlangıcından bitişine kadar firmamız müşterilerimize kesintisiz danışmanlık desteği sağlamaktadır. Tüm hizmetlerimiz faturalandırılmaktadır.