AKREDİTİF-BELGE İNCELEMEYE İLİŞKİN BAZI ESASLAR

admin 10 Ağustos 2012 0
AKREDİTİF-BELGE İNCELEMEYE İLİŞKİN BAZI ESASLAR

          Görevli banka varsa teyit banksı veya amir banka ibrazın uygun olup olmadığını belirlemek için sadece belgeleri esas alarak inceleme yaparlar. Bu bankalardan her biri ibrazın uygunluğunu belirlemek için ibraz gününü izleyen azami 5 banka iş gününe sahiplerdir. İbraz edilen fakat akreditifte istenmeyen bir belge rezerv sebebi oluşturmayacağı gibi dikkate alınmaz ve geri iade edilebilir. İbrazı istenen bir belge akreditifin açılış tarihinden önceki bir tarihi taşıyabilir.(yasaklayan bir madde yoksa). Ancak hiçbir belge son ibraz tarihinden sonraki bir tarihi gösteremez.

KOBİSAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »