AKREDİTİF AÇILMADAN ÖNCE TARAFLARCA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

admin 30 Kasım 2011 0
AKREDİTİF AÇILMADAN ÖNCE TARAFLARCA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

            Akreditif açılmadan önce taraflarca bilinmesi gerekli önemli hususlar şu şekildedir:

-Tarafımıza akreditif açılması kesinlikle bize bir ödeme garantisi sağlamamaktadır. Öncelikle akreditif şartları iyice incelenmeli ve eğer akreditif şartlarını yerine getirdiğimiz taktirde bize bir ödeme garantisi sağladığını bilmemiz gerekmektedir.

 

-Akreditif taraflarının kendi aralarında yaptıkları sözleşmeden ayrı bir sözleşmedir.  Akreditif şartları sözleşme şartları ile uyuşmalıdır. Bu nedenle akreditif şartları belirlenirken sözleşmede yer alan şartlar iyice incelenmeli ve akreditif sözleşmede yer alan şartlara göre açılmalıdır.

 

-Akreditif ithalatçının bankasının  ödeme garantisini içermektedir. Eğer biz şartları yerine getirdiğimiz taktirde ithalatçının bankası ödeme yapmak zorundadır. Bu sırada ithalatçı iflas etse , malı almaktan vazgeçse bile ,bu ithalatçının bankasının ödeme yapmasını engellemez.

 

-Bankalar malların uygunluğu, doğruluğu ,eksik çıkması gibi hususlarla ilgilenmezler , bankaların fonksiyonu sadece akreditif şartlarında yer alan belgelerin doğruluğu ve kontrolü ile sınırlıdır.

 

-Tarafımıza açılan akreditif şartlarının içerisinde yerine getiremeyeceğimiz şart ya da şartlar olduğu taktirde amirden akreditif şart ya da şartlarının revize edilmesini isteyebiliriz. Eğer amir revizeyi kabul ederse  tekrar istediğimiz şartlar altında söz konusu değişiklikler yapılır.

AKREDİTİF DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leave A Response »